SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Egzamin zawodowy

Aktualizacja nr 12 07-01-2019

Aktualizacja nr.12  07-01-2019

UWAGA!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec- lipiec 2019”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*: B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Egzamin odbędzie się w dniu 18-06-2019r.

WAŻNE!

Wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego (wszystkie kwalifikacje) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji zimowej  2019 składają deklaracje po ogłoszeniu wyników 22-03-2019 do 28-03-2019.
Terminy egzaminów praktycznych:
E-12 P  do ustalenia 24-30.06.2019
E13  T  do ustalenia 26-03.07.2019
E-14 T 27-06-2019 
R-21P, R-22 P  17-06-2019 
B-33 T  17-06-2019 
M-12T  24-25.06.2019
A-28 T 17-06-2019 
A-29 P  17-06-2019
M-42 P  17-06-2019
B-30P  do ustalenia  28-29.06.2019

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI terminowych: do 12-02-2019

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły
Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.