SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Egzamin zawodowy

Aktualizacja nr 14 29-08-2019

Aktualizacja nr.14  29-08-2019

UWAGA!

Egzaminy terminowe i poprawkowe dla uczniów oraz dla absolwentów w sesji „styczeń – luty 2020”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16,B-30,M-42,A-29,R-22
10-01-2020r

WAŻNE!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego (wszystkie kwalifikacje jednoliterowe) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji letniej 2019 po ogłoszeniu wyników. 

Egzaminy praktyczne
B-30  T/P  16-01-2020 
A-29  T/P  09-01-2020 
M-42 T/P  09-01-2020 
R-22  P  09-01-2020 
A-28  P  09-01-2020 
B-33  P  09-01-2020 
R-21  P  09-01-2020 

Uwaga !  kwalifikacje B-16 i M-18 prawdopodobnie w innym ośrodku egzaminacyjnym 11-20 stycznia lub 7-12 luty

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły
Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

SKŁADANIE DEKLARACJ  DO 09-09-2020 PRZEZ POPRAWKOWICZÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY