SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Egzamin zawodowy

Aktualizacja nr 16 09-01-2020

Aktualizacja nr.16  09-01-2020

UWAGA!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec lipiec 2020”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16
,B-30,M-42,A-29,R-22
Składanie deklaracji do 22 lutego 2020

WAŻNE!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego  (wszystkie kwalifikacje jednoliterowe) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji zima 2020 po ogłoszeniu wyników do 31-03-2020

Egzaminy praktyczne
B-33,A-29, M-42,R-22, R-21, A-28 E-12,E-14,E-13, M-18, B30 

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.