SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Konkurs wiedzy o Trzciance

Każde marzenie dane jest nam wraz z mocą
potrzebną do jego spełnienia”
Richard Bach

W październiku 2007 roku ogłoszony został II Konkurs Wiedzy o Trzciance pod wiodącym hasłem: „Ja i moje miasto Trzcianka w 2013r.” Organizatorem konkursu był asystent społeczny dra Filipa Kaczmarka – posła do Parlamentu Europejskiego, Pan Dariusz Badyra oraz Biuro Porad Obywatelskich. Patronat medialny objął Tygodnik Notecki.
Konkurs skierowany był dla młodzieży trzcianeckich szkół ponadgimnazjalnych. Polegał na napisaniu pracy pisemnej (opowiadania, reportażu, eseju, felietonu) na temat wizji Trzcianki w roku 2013.
W dniu 11 stycznia 2008r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. Wzięli w nim udział: Dariusz Badyra – organizator i członek jury, Marian Dużyja – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, członek jury, Ludwika Wikieł – przewodnicząca jury, redaktor Tygodnika Noteckiego, Czesław Rogosz – przewodniczący Rady Rodziców ZST, Monika Czerwonka i Mieczysław Ślesicki – poloniści, opiekunowie wyróżnionych uczniów, Robert Ziółkowski – dyrektor ZST, rodzice laureatów konkursu, sami laureaci oraz reprezentacja nauczycieli i uczniów ZST.
Podsumowując  konkurs  głos  zabrali  zaproszeni  goście doceniając poziom prac
i zaangażowanie młodzieży w rozwój Małej Ojczyzny.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Grzegorz Jankowski –
uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance
II miejsce – Milena Kowalewska  –  uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Trzciance
III miejsce – Daniel Chilicki – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance

Główną nagrodą był wyjazd studyjny do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego! Wszyscy laureaci otrzymali także upominki, a także otrzymali możliwość wzięcia udziału w warsztatach dziennikarskich.

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!

Podczas uroczystości uczczono także chwilą ciszy pamięć niedawno tragicznie zmarłego ucznia ZST Michała.