SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Rekrutacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TRZCIANCE

ogłasza nabór na rok szkolny 2022/23
do następujących typów szkół

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK GEODETA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK SPEDYTOR

BRANŻOWA SZKOŁA I-go STOPNIA:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
ŚLUSARZ – klasa patronacka Firmy COPAL

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych, którym zależy na zdobyciu ciekawego i atrakcyjnego zawodu, wszystkich którzy oprócz zdobycia wiedzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, chcą miło i bezpiecznie spędzić czas…

Wszelkich informacji udziela i podania
oraz pozostałe dokumenty w formie e-mail przyjmuje

sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance:
ul. 27 Stycznia 100,  64-980 Trzcianka,  tel. (67) 216 24 68,  tel./fax  (67) 216 70 28
e-mail: rekrutacjazst@gmail.com

Regulamin rekrutacji.

Szkoła zapewnia:

 • możliwość zdobycia wiedzy w ciekawych i atrakcyjnych (także płacowo) i niezwykle poszukiwanych na rynku pracy zawodach,
 • naukę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach,
 • ksztłcenie w wybranych zawodach w klasach patronackich,
 • wsparcie ze strony uczelni wyższych i firm partnerskich,
 • pomoc w organizacji praktyk zagranicznych,
 • profesjonalnych, życzliwych, wyrozumiałych i chętnych do pomocy nauczycieli,
 • realizację wielu projektów i innowacji,
 • miłą atmosferę,
 • dziennik elektroniczny – natychmiastową informację o postępach ucznia,
 • możliwość zdobycia po niskich kosztach prawa jazdy kat. B,
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, a także bezpiecznego korzystania z bezprzewodowego internetu,
 • wysoki poziom kształcenia języków obcych – nowa pracownia językowa,
 • możliwość korzystania ze szkolnej siłowni, hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i centrum multimedialnego,
 • w przypadku zawodów mechanicznych możliwość odbycia praktyki na terenie szkolnych warsztatów,
 • możliwość rozwijania własnej kreatywności,
 • możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wycieczkach (zawodoznawczych i krajoznawczych) i praktykach,
 • patronat znanych na rynku firm, ułatwienie w zdobyciu pracy,
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 • skuteczny system doradztwa zawodowego i system stypendialny,
 • miejsce w internacie (dla chętnych).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na druku przygotowanym przez ZST
 • karta informacyjna
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po jego ukończeniu),
 • wynik egzaminu ósmoklasisty (po jego otrzymaniu),
 • 2 zdjęcia (najlepiej w jasnym ubiorze) podpisane na odwrocie,
 • karta zdrowia ucznia (wraz z kartą szczepień),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie na badania wydaje sekretariat ZST),
 • podanie o internat (dla chętnych).

Terminy