SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W ramach projektu oferujemy:

Płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców

Organizatorzy uczestnikom projektuje zapewniają:

  • Organizację 150 godz. staży i praktyk zawodowych w zakładach pracy naszego regionu w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik budownictwa, technik informatyk, ślusarz i mechanik samochodowy.
  • Stypendium za staż lub praktyki zawodowe w kwocie 2192,0 zł brutto.

Doradztwo zawodowe

Bezpłatne kursy:

  • Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop
  • CATIA – kurs podstawo wirtualnego projektowania
  • Kurs Operatora wózków widłowych
  • Kurs na Uprawnienia Energetyczne i Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji

Zajęcia podnoszące kompetencje – metodą projektu

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecki w zakładace Fundusze unijne/Inne źródła finansowania.

Okres realizacji projektu:

01.06.2020 – 30.04.2022

Termin naboru uczestników

czerwiec, wrzesień, październik 2020/2021

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
  • Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
  • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
  • Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

Zapraszamy do udziału w projekcie.

„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Link do strony powiatu