SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W ramach projektu oferujemy:

Płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców

Organizatorzy uczestnikom projektuje zapewniają:

 • Organizację 150 godz. staży i praktyk zawodowych w zakładach pracy naszego regionu w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik budownictwa, technik informatyk, ślusarz i mechanik samochodowy.
 • Stypendium za staż lub praktyki zawodowe w kwocie 2192,0 zł brutto.

Doradztwo zawodowe

Bezpłatne kursy:

 • Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop
 • CATIA – kurs podstawo wirtualnego projektowania
 • Kurs Operatora wózków widłowych
 • Kurs na Uprawnienia Energetyczne i Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji

Zajęcia podnoszące kompetencje – metodą projektu

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecki w zakładace Fundusze unijne/Inne źródła finansowania.

Okres realizacji projektu:

01.06.2020 – 30.04.2022

Termin naboru uczestników

czerwiec, wrzesień, październik 2020/2021

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
 • Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

Zapraszamy do udziału w projekcie.

„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Link do strony powiatu

Pracowaliśmy metodą projektu.

W ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance i Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie wykonali szereg prac realizowanych metodą projektu. Poniżej przedstawione zostały efekty tych prac:

Pracowaliśmy metodą projektu

Prezentacje ZST 2021

Prezentacje ZSC 2021

 1. Corel 6
 2. Finał 1
 3. Finał 2
 4. Poradnik z programu Corel Draw -3
 5. Poradnik z programu Corel Draw -4
 6. Poradnik z programu Corel Draw -5