SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
W Granadzie

W Granadzie

W dniach od 22 do 25 października 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach projektu CCTT- Career Counselling Teacher’s Training w ramach programu Erasmus+  w Hiszpanii, w Granadzie. Szkołę reprezentowali nauczyciele Elwira Łaszkiewicz i Robert Król. Celem spotkania partnerów było opracowanie międzynarodowego portfolio dla doradców zawodowych, a także dyskusja nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców w procesie wyboru szkoły lub pracy zawodowej przez uczniów i młodocianych pracowników. Praca była podzielona na trzy grupy, w których  skład wchodzili partnerzy z Niemiec, Hiszpanii, Francji oraz Polski. Kolejnym elementem spotkania było zapoznanie uczestników z systemem doradztwa zawodowego, funkcjonującym w kraju gospodarza tj. Hiszpanii. Było to już trzecie spotkanie doradców zawodowych po Limburgu w Niemczech i Poitiers we Francji.

Z wizytą w Poitiers

Z wizytą w Poitiers

W dniach od 15 – 17 maja 2019 r.  nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach projektu unijnego CCTT-Career Counselling in Teacher’s Training w ramach programu ERASMUS+. Szkołę reprezentowali Robert Król i Maciej Delektowski. Podczas spotkania uczestnicy przenalizowali ankietę, którą wypełniali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Omówione wyniki stanowiły ciekawy materiał do dyskusji związanej z zaangażowaniem rodziców w doradztwo zawodowe swoich dzieci podczas wyboru szkoły lub pracy. Badania zostały przeprowadzone na początku roku 2019 r. W badaniach uczestniczyło 34 nauczycieli i 100 uczniów.

Spotkanie w Limburgu

Spotkanie w Limburgu

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance Joanna Gawron i Robert Król  odbyli podróż do Limburga w Niemczech w celu udziału w projekcie: CCTT-Career Counselling in Teacher’s Training w ramach programu ERASMUS+.
Podczas pobytu w Limburgu miały miejsce spotkania się z nauczycielami i pracownikami kuratorium z Niemiec, Francji i Hiszpanii. Podczas spotkań omawiano działanie systemu doradztwa zawodowego w poszczególnych krajach oraz wpływ doradztwa na dalszą karierę uczniów. Spotkanie udowodniło że systemy oświatowe w poszczególnych krajach różnią się, ale potrzeba właściwego doradztwa zawodowego istnieje wszędzie.