SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Komunikat OKE

UWAGA!!!!!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w ślad za Centralną Komisją Egzaminacyjną informuje, że w celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji 2023 Zima w formie elektronicznej, w terminie od 2 do 15 lutego 2023 r., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł pobrać z systemu SIOEPKZ kody umożliwiające taki dostęp.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba umożliwia zdającym dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez okres dwóch tygodni, tj. od 2 do 15 lutego 2023 r., w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu.

Prosimy o przekazanie informacji zdającym.

Przed uzyskaniem dostępu do treści zadań oraz udzielonych odpowiedzi należy uprzedzić zdającego o zakazie utrwalania (fotografowania, filmowania, wykonywania zrzutów ekranu, zapisywania) i rozpowszechniania treści wyświetlanych podczas udzielonego dostępu.

Wgląd należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją:

0030 SIOEPKZ Instrukcja dostępu do treści zadań i udzielonych odpowiedzi w pisemnej części egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem stanowisk komputerowych – Formuły 2017 i 2019.pdf

Aktualizacja nr.27  01-03-2023

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe oraz  poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec-lipiec 2023”

Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)* , lub z dokumentacją (D)⃰

 Osoby  które w sesji zima 2023 nie zaliczyły dowolnej części egzaminu zawodowego(w przypadku formy D w egzaminie praktycznym). Bedą mogły złożyć deklaracje na w/w sesję w okresie do 31-03-2023 do 07-04-2023