SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
uśmiechnięta dziewczyna

KOMUNIKAT

Osoby, które brały udział w egzaminach w sesji zimowej 2021 i nie zdały, mogą do 08-04-2021 złożyć w sekretariacie deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji letniej 2021.

Aktualizacja nr.20  15-02-2021

Aktualizacja nr.20  15-02-2021

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe oraz  poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec lipiec 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)* , lub z dokumentacją

 – dokumentacja
kwalifikacje jednoliterowe–     B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22  (poprawki)
 -wersja (E)* terminowe i poprawki
kwalifikacje dwuliterowe –   MG-18, BD-29, EE-08, MG-43, AU-31, BD-30, EE-09

Termin składania deklaracji dodatkowych dla osób które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2021
kwalifikacje jednoliterowe-  podstawa 2012              08-04-2021
kwalifikacje dwuliterowe podstawa 2017              08-04-2021

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :

Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja nr 19

Aktualizacja nr.19  19-10-2020

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń – luty 2021”. Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22 _ dokumentacja
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08
Termin egzaminu pisemnego wersja (E) 12 stycznia 2021

WAŻNE!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28 dnia 11-01-2021 godz. 09:00 i 13:00
E-14 dnia 13 -01-2021 godz. 12:00
Kwalifikacje dwuliterowe – EE-08 dnia 21-01-2011 godz.  17:00
* test na komputerze

Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka /start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariacie szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Uwaga 3

UWAGA

UWAGA! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że część pisemna egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 (PP 2012)  <kwalifikacje jednoliterowe> może zostać przeprowadzona tylko w formie drukowanych arkuszy.

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja nr 18

Aktualizacja

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń – luty 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08

Termin egzaminu pisemnego wersja (E)
12 stycznia 2021

WAŻNE!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28 dnia 11-01-2021
E-14 dnia 13 -01-2021

* test na komputerze

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy lub sekretariat szkoły

Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja nr 18 24-08-2020

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń – luty 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*

Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08

Termin składania deklaracji
Dla kwalifikacji  „jednoliterowych” do 11-09-2020
Dla kwalifikacji  „dwuliterowych” do 15-09-2020
Tylko w sekretariacie szkoły

WAŻNE!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28, E-14

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego:
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Egzamin zawodowy 2020

Informację o terminach i miejscu przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji letniej 2020 roku w części pisemnej i praktycznej uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz tegorocznym abiturientom naszej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny, przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

Osoby, które ukończyły szkołę w latach poprzednich, takie informacje uzyskają kontaktując się z sekretariatem szkoły.

Informacja o wynikach dla zdających


Informacja o wynikach dla zdających egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych– od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych- od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
    Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ – TEL. 67 216 32 03

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Komunikat 13 marca

UWAGA

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2020 20 marca 2020 r.  

  1. 20.03.2020 r. (piątek) – 27.03.2020 r. (piątek) osoby, które w sesji styczeń-luty 2020 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać  uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej.???????
  2. Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2020 do 31 marca 2020 r .Odbiór dyplomów po 31.03.2020

Aktualizacja nr 16 09-01-2020

Aktualizacja nr.16  09-01-2020

UWAGA!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec lipiec 2020”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16
,B-30,M-42,A-29,R-22
Składanie deklaracji do 22 lutego 2020

WAŻNE!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego  (wszystkie kwalifikacje jednoliterowe) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji zima 2020 po ogłoszeniu wyników do 31-03-2020

Egzaminy praktyczne
B-33,A-29, M-42,R-22, R-21, A-28 E-12,E-14,E-13, M-18, B30 

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.