SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Aktualizacja nr.23  04-1-202

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe oraz  poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ maj- czerwiec 2022”

Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)* , lub z dokumentacją wersja z dokumentacją- (poprawki)

Kwalifikacje jednoliterowe –     B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22  – wersja (E)* ( poprawki)
Kwalifikacje dwuliterowe –   MG-18, BD-29, EE-08, MG-43, AU-31, BD-30, EE-09 – (terminowe i poprawki)
Kwalifikacje trzyliterowe – wszystkie przewidziane w danym roku   podstawą programową –  (deklaracje przyjmują   wychowawcy) TERMINOWE

Egzaminy praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe –  B-16, B-33, B-30, M-18, M,12, M-42, A-28, A-29, R-21, R-22, E-12, E-13, E-14.
Kwalifikacje dwuliterowe   – BD-29, MG-18, BD-30, AU-31, MG-43, EE-08, EE-09,
RL-21, RL-22
Kwalifikacje trzyliterowe   –  wszystkie przewidziane w danym roku  podstawą programową – (deklaracje przyjmują   wychowawcy) TERMINOWE

Termin składania deklaracji
Egzaminy jednoliterowe do  20-02-2022
Egzaminy dwuliterowe i trzyliterowe do  07-02-2021

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!

Terminy egzaminu pisemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :
W wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.