SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Rys historyczny

RokWydarzenie
1946powstanie Publicznej Szkoły Średniej
1949organizacja warsztatów szkolnych przy ul. Chopina
1950szkoła przenosi się do budynku przy ul. Daszyńskiego (obecnie ul. 27 Stycznia 100)
1951szkoła przyjmuje nazwę:  Zasadnicza Szkoła Drzewna
1962utworzono 5-letnie Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodowa w zawodzie: mechanik samochodowo-ciągnikowy
1964likwidacja Zasadniczej Szkoły Drzewnej
1972utworzono 3-letnie Technikum Samochodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik samochodowy
1974utworzono 4-letnie Liceum Zawodowe
1980utworzono 2-letnie Policealne Studium Zawodowe w zawodzie mechanik samochodowy
1983szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Samochodowych (3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3-letnie Technikum Samochodowe, 5-letnie Technikum Samochodowe, 2-lenie Policealne Studium Zawodowe)
2002szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Technicznych (3-letnie Liceum Profilowane profil mechatroniczny, 4-letnie Technikum)
2005likwidacji ulega 5-letnie Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych, a powstaje roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk
2016nadanie szkole sztandaru i imienia Noblistów Polskich