SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Rys historyczny

Rok Wydarzenie
1946 powstanie Publicznej Szkoły Średniej
1949 organizacja warsztatów szkolnych przy ul. Chopina
1950 szkoła przenosi się do budynku przy ul. Daszyńskiego (obecnie ul. 27 Stycznia 100)
1951 szkoła przyjmuje nazwę:  Zasadnicza Szkoła Drzewna
1962 utworzono 5-letnie Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodowa w zawodzie: mechanik samochodowo-ciągnikowy
1964 likwidacja Zasadniczej Szkoły Drzewnej
1972 utworzono 3-letnie Technikum Samochodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik samochodowy
1974 utworzono 4-letnie Liceum Zawodowe
1980 utworzono 2-letnie Policealne Studium Zawodowe w zawodzie mechanik samochodowy
1983 szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Samochodowych (3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3-letnie Technikum Samochodowe, 5-letnie Technikum Samochodowe, 2-lenie Policealne Studium Zawodowe)
2002 szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Technicznych (3-letnie Liceum Profilowane profil mechatroniczny, 4-letnie Technikum)
2005 likwidacji ulega 5-letnie Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych, a powstaje roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk
2016 nadanie szkole sztandaru i imienia Noblistów Polskich