SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Podanie o przyjęcie do szkoły

  Dane o kandydacie

  Adres zamieszkania
  Języki obce w szkole podstawowej
  Telefony kontaktowe

  Wybór szkoły

  Zespół Szkół Technicznych w Trzciance jest szkołą pierwszego wyboru
  Wybór
  Internat

  Oprócz złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po jego otrzymaniu)
  • wynik egzaminu ósmoklasisty (po jego otrzymaniu)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie
  • karta zdrowia ucznia (wraz z kartą szczepień)
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu
   (skierowanie na badania wydaje sekretariat ZST)
  • podanie o internat (dla chętnych)