SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Położenie szkoły

Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance mieści się przy ulicy 27 Stycznia 100 w Trzciance. Jest to siedziba szkoły.

budynek szkoły przy ulicy 27 Stycznia 100 w Trzciance

W tym budynku odbywają się zajęcia lekcyjne. Mieści się tutaj gabinet dyrektora i jego zastępcy, gabinet pedagoga i sekretariat.

Budynek posiada 2 wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy 27 Stycznia. Drugie wejście dostępne jest od strony boiska.

Wejście do szkoły od strony ul. 27 Stycznia

Zdjęcie przedstawia wejście do szkoły od strony ul. 27 Stycznia 100

wejści do szkoły od strony boiska

Zdjęcie przedstawia wejście do szkoły od strony boiska.

Warsztaty szkolne

Szkoła posiada warsztaty, gdzie głównie prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Na terenie warsztatów znajduje się też stacja kontroli pojazdów. Swoje biuro posiada kierownik kształcenia praktycznego. Znajduje się tutaj również gabinet pielęgniarki szkolnej. Wejście na teren warsztatów dostępne jest przez bramę która znajduje się przy ulicy 27 Stycznia.

wejście na warsztaty szkolne

Zdjęcie przedstawia wejście na warsztaty szkolne od strony ulicy 27 Stycznia 100. W widocznym na zdjęciu budynku otwarte drzwi prowadzą do biura kierownika szkolenia praktycznego.

budynek stacji kontroli pojazdów

Zdjęcie przedstawi budynek, w którym znajduje się stacja kontroli pojazdów.

wejście do gabinetu pielęgniarki

Widoczne na zdjęciu schody prowadzą do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Sala gimnastyczna

Szkoła posiada również salę gimnastyczną wyposażoną w siłownię. Sala gimnastyczna położona jest przy ulicy Chopina w Trzciance. Wejście do sali znajduje się od strony ulicy spokojnej.

budynek sali gimnastycznej

Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej.

wejście do sali gimnastycznej

Zdjęcie przedstawia wejście do sali gimnastycznej.

Kadra kierownicza

Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów polskich jest Robert Ziółkowski.
Obowiązki wicedyrektora pełni Aneta Jastrzębska Demczar.
Kierownikiem szkolenia praktycznego jest Zenon Zając.

Działalność

Zespół Szkół Technicznych jest szkołą publiczną, ponadpostawową, kształcącą w zawodach:
– technik architektury krajobrazu
– technik budownictwa
– technik elektronik
– technik geodeta
– technik informatyk
– technik pojazdów samochodowych
– technik spedytor
– mechanik pojazdów samochodowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– ślusarz

Nauka w szkole umożliwia:
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I i II stopnia lub świadectwa ukończenia technikum
– przygotowanie do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
– zdobycie prawa jazdy
– rozwój zainteresowań

Kontakt ze szkołą

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00>
Można też skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc na numer 67 216 24 68.
Można też wysłać faks wybierając numer 67 216 70 28
Kontakt możliwy jest również poprzez pocztę elektroniczną. Należy wysłać e-mail na adres: zst@trzcianka.com.pl.
Można też napisać pismo i wysłać na adres:
Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance
ul. 27 Stycznia 100
64-980 Trzcianka

Sekretariat

Sekretariat to miejsce, w którym można załatwić różne sprawy, złożyć podanie, otrzymać zaświadczenie, zostawić pisma innego rodzaju. W sekretariacie dostępne są różne wzory dokumentów niezbędne do załatwienia sprawy w szkole. Sekretariat znajduje się w budynku głównym na parterze przy auli szkoły.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd do szkoły samochodem

Przed budynkiem głównym znajdują się ogólnodostępne bezpłatne miejsca parkingowe.

 

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK


Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK