SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
w roku szkolnym 2022 – 2023

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
mgr inż. Robert Ziółkowski przedmioty zawodowe
mgr Aneta Jastrzębska-Demczar matematyka
mgr Joanna Bajus język polski
mgr Renata Wypusz język polski
mgr Edyta Lipińska język niemiecki
mgr Barbara Kaczmarek język niemiecki
mgr Katarzyna Cury-Mirończuk język angielski
Elwira Łaszkiewicz język angielski
mgr Joanna Gawron język angielski
mgr Janina Domańska przedmioty zawodowe
mgr Andrzej Tyrka historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Joanna Rybarczyk matematyka
mgr Justyna Matkowska fizyka, matematyka, informatyka
dr Justyna Witkowska biologia, chemia
mgr Justyna Skoczewska podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe, geografia
mgr inż. Stanisław Łukaszewicz przedmioty zawodowe, informatyka
mgr Piotr Kazirodek wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Kottas nauka jazdy, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bartosz Głowacz wychowanie fizyczne
mgr Dariusz Kolonista religia
mgr inż. Angelika Jaworska przedmioty zawodowe
mgr Bartosz Śliwiński muzyka
mgr Jacek Nowak przedmioty zawodowe
mgr Jacek Moroz przedmioty zawodowe
mgr inż. arch Renata Kowalczyk przedmioty zawodowe
mgr inż. Robert Król przedmioty zawodowe
mgr Marta Matkowska przedmioty zawodowe
mgr Michał Frąckowiak praktyczna nauka zawodu
mgr Alicja Wicher pedagog szkolny
mgr Marta Bałdowska przedmioty zawodowe
mgr Jadwiga Juszczak przedmioty zawodowe
mgr Krzysztof Marciniak przedmioty zawodowe
mgr inż. Krzysztof Adamski przedmioty zawodowe
mgr Bartosz Śliwiński muzyka
mgr inż. Mikołaj Fiksa informatyka
mgr inż. Grzegorz Niezborała chemia, przedmioty zawodowe
mgr Agnieszka Błoch biznes i zarządzanie