SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2008

W dniu 5 listopada br. w Auli Centrum Wykładowo – Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej w w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Stypendium takie otrzymuje jeden uczeń z każdego typu szkoły wchodzącej w skład Zespołu – ten który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał z obowiązujących przedmiotów najlepszą z całej szkole średnią ocen – wystarczającą do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem. Nie jest zatem łatwo uzyskać to zaszczytne wyróżnienie. Stypendium tym zostały wyróżnione dwie uczennice ZST: drugiej klasy technikum – Sylwia Sokulska i trzeciej klasy liceum profilowanego – Aleksandra Rogosz. Wręczenia stypendiów dokonywał Pan Wicewojewoda Wielkopolski Pan Przemysław Pacia  oraz  Kurator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pani Elżbieta Leszczyńska. W uroczystości wręczenia stypendium laureatkom towarzyszył dyrektor ZST Robert Ziółkowski.