SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Wyniki matur 2009

Dnia 30 czerwca 2009r Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych 2009 w naszym okręgu. Z materiałów otrzymanych z OKE wynika że ogólna zdawalność matury w tym roku wyniosła w okręgu 78,7% ,  w woj. wielkopolskim  78,7% (biorąc pod uwagę wszystkie typy szkół łącznie, razem z ogólniakami). Średnia zdawalność w kraju matury w technikach to 67% , a w liceach profilowanych 61%.

Ogromnie cieszy nas fakt, że zdawalność matury w naszej szkole po raz kolejny już znacznie przekroczyła wskaźniki krajowe, okręgowe i wojewódzkie!
Wszystkim maturzystom którzy pomyślnie przebrnęli przez sito egzaminacyjne serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności na dalszych etapach kształcenia oraz miłych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.
Przypominamy także że zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej i w sesji wiosennej 2009 r. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może w sesji „poprawkowej” ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej (tematy z języka polskiego do części ustnej egzaminu pozostają bez zmian).
Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia 30.06.2009 r., pisemne oświadczenie (druk do pobrania…) do dyrektora ZST.