SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2009

W piątek, 27 listopada 2009 r. Wicewojewoda Wielkopolski  Przemysław Pacia i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyli  dyplomy przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej wybitnym uczniom  wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia otrzymali uczniowie osiągający doskonałe wyniki w nauce, potwierdzone wysoką średnią (od 4,75), a także laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów.  Do stypendium PRM wytypowano najlepszego ucznia z każdej ze szkół. Stypendium MEN wyróżniono 10 uczniów spośród 50 nominowanych Wielkopolan.
W swoim wystąpieniu pani kurator zachęcała stypendystów do wprowadzenia mody na mądrość, uczenie się i dbanie o własny rozwój, przywołując skojarzenia z myślą Horacego: „Sapere  aude”. Wicewojewoda Wielkopolski porównał uroczystą atmosferę, ilość wspaniałych gości, dokonania nagrodzonych i oprawę muzyczną wręczenia dyplomów do gali  oskarowej.  W auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  II st. im. Mieczysława Karłowicza rozbrzmiewały dźwięki koncertu skrzypcowego w wykonaniu Magdaleny Morawskiej, najmłodszej stypendystki Premiera Rady Ministrów, pieśni chóru „Niebo” z  Gimnazjum Nr 2 ze Swarzędza  i wariacje na fortepianie Michała Sobierajskiego. Zapał i talent młodych artystów wzbudziły wzruszenie i zachwyt zgromadzonych.

Wicekurator Oświaty
Hanna Rajcic-Mergler

Do tych słów Pani Kurator zaczerpniętych ze strony www.ko.poznan.pl dodajmy tylko że w uroczystości brał udział także najlepszy tegoroczny uczeń ZST Bartosz Izydor (technikum elektroniczne), który z ocen z przedmiotów obowiązkowych w roku szkolnym 2008/09  uzyskał średnią 5,1. Warto także wspomnieć, że Bartosz zdobył to zaszczytne wyróżnienie już po raz drugi.

GRATULUJEMY !