SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu „Bezpieczne Wakacje 2010”

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy w naszej szkole projekt „Bezpieczne wakacje 2010” Powstał  on w ramach  IV edycji ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Patronat honorowy nad projektem objął : Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego  Pan Wiesław Maszewski, Burmistrz Miasta Trzcianki Pan Marek Kupś oraz Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina”
Głównym celem projektu  było przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, poprzez akcje edukacyjno-informacyjne prowadzone w szkołach oraz realną pomoc finansową trzcianeckiemu WOPR.


Autorzy projektu to pedagog naszej szkoły – Alicja Wicher i uczeń Adam Wojtysiak, ratownik WOPR. Dzięki ścisłej współpracy z ratownikami WOPR „Anioły” Trzcianka ( a 4 z nich to uczniowie naszej szkoły- Adam Wojtysiak , Tomek Chalama, Łukasz  Lewandowski i Arek Zieliński) zostały opracowane profesjonalne  prelekcje dla młodzieży. Dotyczyły one przede wszystkim bezpieczeństwa nad wodą i ratownictwa, a dla podniesienia ich atrakcyjności wykorzystano fragmenty filmów i prezentacje multimedialne.

Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z miasta i gminy Trzcianki , w których ratownicy WOPR  przeprowadzali prelekcje dla młodzieży.

Projekt swym zasięgiem objął następujące szkoły:

  • Szkołę Podstawową nr 2 im Władysława Broniewskiego w Trzciance- 3 prelekcje, 280 uczniów
  • Szkolę Podstawową nr 3 im.Mikołaja Kopernika w Trzciance- 4 prelekcje , ok. 400 uczniów
  • Trzcianecką Szkołę Katolicką im. św. s. Faustyny  w Trzciance – 1 prelekcja, 52 ucznów
  • Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance – 1 prelekcja, 120 uczniów
  • Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance – 2 prelekcje, 176 uczniów
  • Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława. Staszica w Trzciance – 3 prelekcje, 344 uczniów
  • Zespół Szkół im Stanisława Staszica w Białej – 2 prelekcje,160 uczniów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance – 1 prelekcja , 90 uczniów
  • oraz naszą szkołę: Zespół Szkół Technicznych w Trzciance – 2 prelekcje , 245 uczniów

W sumie  ramach projektu „Bezpieczne wakacje 2010”przeprowadzono  łącznie 21prelekcji  w  9 szkołach, z których skorzystało łącznie 1867 uczniów.
W pięciu biorących udział w projekcie szkołach zorganizowano akcje charytatywne i kwesty  ( kiermasze ciast, sprzedaż surowców wtórnych, zbiórki do puszek w szkołach  oraz w supermarkecie IBI) Łącznie zebraliśmy kwotę 1411 zł 40 gr., którą wpłaciliśmy na konto WOPR z przeznaczeniem na zakup sprzętu podnoszącego bezpieczeństwo kąpieli  na  trzcianeckich plażach.
Przeprowadziliśmy również konkurs szkolny na plakat i ulotkę informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane podczas akcji lato.
Pod koniec kwietnia miało miejsce uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu,  na którym zostały przekazane pieniądze trzcianeckiemu WOPR , Brały w nim udział lokalne władze oraz delegacje z poszczególnych szkół.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować szkołom za udział w projekcie i współpracę.
W szczególności  dziękujemy  ratownikom WOPR „Anioły”  Trzcianka za współpracę, zaangażowanie i ogromny wkład pracy w realizacje projektu : Panu Łukaszowi Mleczakowi, ratownikom z naszej szkoły,  a przede wszystkim dowódcy drużyny Adrianowi Hałuszce.

DZIĘKUJEMY!
Koordynator projektu Alicja Wicher