SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Nasze projekty

Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych

W ramach projektu „Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych- kompleksowy program rozwojowy dla Technikum w ZST w Trzciance i Technikum ZSP w Trzciance” w szkole już drugi rok realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Dzięki metodzie projektu, pracy w grupie i z arkuszami maturalnymi młodzież rozwija umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, doskonali sprawność rachunkową oraz wykorzystuje zależności między poszczególnymi działami matematyki. Rozbudzanie zainteresowania matematyką zwiększa szanse zdania egzaminu maturalnego.