SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Fundacja sztandaru

Zostań fundatorem sztandaru!

W maju 2015 r. na sesji Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego została podjęta uchwała
w sprawie nadania Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej  przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance, imienia Noblistów Polskich.

W związku z tym, kolejnym bardzo ważnym krokiem, naszych działań jest pozyskanie środków na sztandar, który jako szczególny znak nie tylko jednoczy kolejne pokolenia uczniów, ale zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły.
Zwracamy się więc w imieniu całej społeczności szkolnej – Zespołu Szkół Technicznych
w Trzciance do wszystkich ludzi dobrej woli, z prośbą o finansowe wsparcie, które pozwoli na ufundowanie sztandaru
i przekazanie go szkole 7 kwietnia 2016 roku.

Każdy, kto będzie miał możliwość i chęć włączenia się w tę niecodzienną akcję może zostać jednym z fundatorów sztandaru. Wszyscy darczyńcy zostaną wpisani do księgi pamiątkowej.

Tych, którzy zechcą wesprzeć zakup sztandaru kwotą powyżej 500 zł,
szkoła wyróżni „Gwoździem honorowym” umieszczonym na drzewcu sztandaru.


Wpłaty można dokonać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance
Bank Spółdzielczy we Wronkach
Nr 26 89611025 0020 0202 5582 0001
z dopiskiem „Sztandar”
lub w sekretariacie szkoły (ul. 27-go Stycznia, 64-980 Trzcianka).

W imieniu społeczności szkolnej z wyrazami wdzięczności:

 Elżbieta Drab Maciej Czapliński Robert Ziółkowski
Przewodnicząca
Rady Rodziców
ZST w Trzciance
Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego
ZST w Trzciance
 Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Trzciance