SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Nasze projekty

Przez letnie podwórze do krainy młodzieży

Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Przez letnie podwórze do krainy młodzieży” pomiędzy: Młodzieżowym Domem Kultury w Trzciance, reprezentowanym przez dyrektora Dominikę Wiśniewską, a Zespołem Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, reprezentowanym przez dyrektora Roberta Ziółkowskiego oraz Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Tadeusza Teterusa.

Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie:

  • upowszechniania wśród uczniów wiedzy o realizowanym projekcie „Przez letnie podwórze do krainy młodzieży”, który ma za zadanie otworzyć MDK na młodzież i zaangażować ją we współtworzenie swojego domu kultury, poprzez zaadaptowanie nieużytkowanego dla celów dydaktycznych podwórza na letnią kawiarenkę – miejsca otwartego dla młodzieży i przez nią samą zarządzanego,
  • promowania aktywności twórczej uczniów w tworzeniu projektu w zagospodarowaniu podwórza MDK,
  • tworzenia warunków do udziału społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik geodeta, technik elektronik oraz zasadniczej szkole zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w imprezach organizowanych w „letnim podwórzu”,

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, a w szczególności z Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Budownictwa, Technikum Geodezji zobowiązali się do wykonania następujących działań:

  • zaplanowanie aranżacji terenu i wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego,
  • zaplanowanie inicjatyw jakie mogłyby mieć miejsc w „letnim podwórzu”,
  • pomocy przy wyrównaniu i uporządkowaniu terenu,
  • zaangażowaniu młodzieży w pełnieniu dyżurów i organizację harmonogramu wykorzystania „letniego podwórza”.

Projekt skierowany jest do młodzieży z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty.