SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Nowa pracownia komputerowa otwarta

Dzień 28 września 2016r. na długo i na trwałe zapisze się w historii Zespołu Szkół Technicznych imienia Noblistów Polskich w Trzciance. W samo południe odbyło się bowiem uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej. Na uroczystość, przybył fundator pracowni i jednocześnie Absolwent naszej szkoły – Senator RP Henryk Stokłosa. Przybyli również: Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego Pan Jacek Klimaszewski, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Pan Ryszard Jabłonowski, Sekretarz Gminy Trzcianka Pani Grażyna Kasperczak, Prezes Zarządu Centrum Obsługi Inwestycji INVESTA Pani Natalia Wronkowska, kierownik działu IT Zakładu Rolniczo – Przemysłowego Farmutil HS S.A. Pan Hubert Przychocki. Licznie stawiła się młodzież Samochodówki i jej kadra pedagogiczna.

Uroczystość otworzył dyrektor ZST  Robert Ziółkowski, przedstawiając genezę powstania pracowni podkreślając jej ogromną przydatność w procesie dydaktycznym, a przede wszystkim dziękując Fundatorowi. Podziękował także za inne zadania zrealizowane w szkole przez Pana Senatora jak szafki uczniowskie, remont auli szkolnej, czy wsparcie w organizacji uroczystości jubileuszowych szkoły i Zjazdu Absolwentów. Zabierając głos Pan Senator wspominał swoje szkolne lata spędzone w murach tej szkoły: egzamin wstępny do Technikum Samochodowego, naukę w szkole i maturę podkreślając że zawsze była to szkoła elitarna. Kończąc swoje wystąpienie Pan Senator przekazał pracownię uczniom szkoły, którzy kwiatami podziękowali za wspaniały dar. Wicestarosta, Pan Jacek Klimaszewski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoką jakość kształcenia w ZST i także podziękował Fundatorowi. Swoje podziękowania wyraził też Samorząd Uczniowski. Następnie odbyło się przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie pracowni. Dokonali tego Pan Senator Henryk Stokłosa i dyrektor ZST Robert Ziółkowski. Następnie gospodarz pracowni nauczyciel informatyki Jacek Moroz zaprosił gości na krótki pokaz możliwości sprzętowych pracowni i umiejętności uczniów. Po prezentacji pracowni zaproszeni goście odpowiadali na pytania mediów i wymieniali uwagi na temat przyszłego wykorzystania pracowni. Smaczku uroczystości dodał fakt, że Pan Senator przybył na nią wraz ze swymi współpracownikami pilotowanym przez siebie śmigłowcem, lądując na szkolnym boisku.