SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Porozumienie z UAM

W dniu 22 listopada 2016 r. w godzinach południowych w Poznaniu miało miejsce podpisanie porozumienia między Instytutem Filologii Polskieji Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Zespołem Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance przy akceptacji Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Pana Tadeusza Teterusa w ramach Projektu dla grup patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Głównym celem patronatu jest umożliwienie uczniom ZST pogłębiania zainteresowań dotyczących filologii polskiej i edukacji historycznej, a także propagowanie oferty naukowo-dydaktycznej UAM. Z ramienia naszej szkoły porozumienie podpisał dyrektor – Robert Ziółkowski.

W ramach projektu przewidziane jest m. in. korzystanie przez naszych uczniów z zaplecza naukowo-dydaktycznego Instytutu Historii i Instytutu Filologii Polskiej UAM, uczestnictwo w zajęciach akademickich, zapewnienie pomocy i nadzoru merytorycznego dla uczniów ZST objętych Projektem np. przez warsztaty, konsultacje, udostępnianie księgozbioru, sprzętu naukowego, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych. Moderatorami Porozumienia z ramienia Powiatu są Panie Elżbieta Anioła i Marzena Teterus, a z ramienia Zespołu Szkół Technicznych Pani Monika Czerwonka i Pan Andrzej Tyrka.Warto dodać, że podobne porozumienia podpisały tego dnia również inne placówki naszego Powiatu.

RZ