SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Na rok szkolny 2020/2021 przyznano 7 092 osobom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wysokość stypendium wynosi obecnie 3 000 zł.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W ZST stypendium w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało dwóch uczniów
– uczeń klasy 1c– Kacper Łaszkiewicz, który osiągnął średnią ocen 5,31
– uczennica klasy 2a – Sara Paszko, która osiągnęła średnią ocen 5,2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. J.-D.