SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Regulamin zjazdu

REGULAMIN

REGULAMIN

Zjazdu Absolwentów 1946 – 2010

Zespół Szkół Technicznych – im. Noblistów Polskich

I. Organizator

Organizatorem Imprezy, (czyli Zjazdu Absolwentów) jest komitet organizacyjny III zjazdu absolwentów ZST.

II. Cel imprezy oraz jej charakter

 Głównym celem imprezy jest integracja absolwentów szkoły oraz ich wychowawców i nauczycieli.

 1. Zjazd Absolwentów ma się rozpocząć od mszy świętej w kościele (Parafia św. Jana Chrzciciela w Trzciance) . po mszy odbędzie się przemarsz do Szkoły ulicami Trzcianki.
 2. W szkole ZST Organizatorzy przygotowują możliwość zwiedzania szkoły i miejsce spotkań koleżeńskich absolwentów oraz będzie możliwość odebrania „pakietu startowego”.
 3. Oficjalne otwarcie Zjazdu Zespołu Szkół Technicznych odbędzie się na Hali widowiskowo-sportowej  w Trzciance o godzinie 17:00 (tu też będzie możliwość odebrania pakietu startowego)
 4. Organizator udostępni na terenie Imprezy maksymalnie 400 miejsc dla uczestników, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń z wpłatami.

III. Zasady uczestnictwa i wpisowe

 Uczestnikiem jest osoba zgłaszająca się do udziału w Imprezie.

 1. Zgłoszenia udziału  w  Imprezie  dokonuje  się  poprzez dokonanie wpłaty.
 1. Warunkiem udziału w Imprezie jest wpłata na rzecz Organizatora w terminie podanym przez Organizatora. Wysokość wpisowego wynosi: 350 zł.

Nr konta bankowego: Konto Santander 57109013200000000158207984

 1. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, rok ukończenia oraz numer kontaktowy osoby, dla której dokonywana jest rezerwacja;
 2. W przypadku nieprzybycia na imprezę oraz informacji o rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Potwierdzenia udziału w Imprezie dokonuje się w dniu Imprezy w miejscu i terminie wskazanym  przez   Organizatora  poprzez osobiste stawienie się do rejestracji w punkcie rejestracji.

IV. Zdjęcia i filmy

 1. Osoby biorące udział w Imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach prasowych i reklamowych związanych z Imprezą.

V. Odpowiedzialność

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  wyrządzone w majątku lub na osobie uczestników oraz jakichkolwiek osób przebywających na terenie obiektu w trakcie Imprezy.

Uczestnicy są świadomi, że odpowiadają materialnie oraz w każdy inny sposób za w/w straty spowodowane przez siebie.

VI. Osoby kontaktowe – organizacja zjazdu:

Organizator: Michał Nowicki tel. 796 581 887

Rejestracja: Robert Król tel. 662 034 508

VII. Zdjęcia i filmy

 1. Osoby biorące udział w Imprezie wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w materiałach prasowych i reklamowych związanych z Imprezą.

VIII. Odpowiedzialność

 Organizator ma prawo wyproszenia uczestnika Imprezy jeżeli nie będzie się stosował do regulaminu lub zachowanie jego nie będzie zgodne z prawem czy też nie etyczne.

Organizatorzy