SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Plan spotkań z rodzicami 2013-2014

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

l.p. Termin Tematyka
1 11.09.2013 r.
środa

1.Omówienie zmian w WZO.
2.Omówienie wyników egzaminu maturalnego 2012 i egzaminu zawodowego – ogólne informacje.
3.Poinformowanie o składkach na Radę Rodziców i ubezpieczeniu.
4.Zapoznanie z wymogami edukacyjnymi na poszczególne oceny uczniowskie.
5.Zapoznanie z terminarzem spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014.

Spotkania z rodzicami w klasach I.

1.Wybór trójki klasowej.
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym.
3.Zapoznanie z regulaminem oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów.
4. Zapoznanie z planem rozwoju szkoły.
5. Wnioski i uwagi.

Spotkania z rodzicami tegorocznych maturzystów.

1. Omówienie procedur organizowani i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
2. Omówienie zasad egzaminu zawodowego w klasach technikum.
3.Przedstawienie terminarza egzaminów zewnętrznych.
4.Przygotowania do studniówki.

2 22.10.2013 r. wtorek 1. Omówienie postępów w nauce i frekwencji.
2. W klasach IV technikum zapoznanie z wybranymi przez maturzystów przedmiotami egzaminacyjnymi. Omówienie przygotowań do studniówki.
3. Zapoznanie się z planami wycieczek.
4. Omówienie organizacji praktyk zawodowych (dotyczy klas III).
5. Omówienie egzaminów zawodowych w nowej formie (klasy I, II).
6. Analiza ankiety „Klimat w szkole” skierowanej do uczniów klas pierwszych.
7. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze i o słabszych wynikach w nauce.
8.Wnioski i uwagi.
3 12.2013 r. Spotkania z rodzicami tegorocznych maturzystów.

1. Omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego w klasach IV.
2. Wnioski do dalszej pracy.
3. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

4 17.12.2013 r.
wtorek
1. Wyniki w nauce i zachowaniu za I-szy semestr roku szkolnego 2013/2014.
2. Omówienie problemów wychowawczych.
3. W klasach III informacja o praktykach majowych.
4. Omówienie problematyki bezpieczeństwa młodzieży podczas zimowej przerwy świątecznej.
5. Wspólne wnioski do dalszej pracy.
6. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

5

04.03.2014 r.
wtorek
Spotkania z rodzicami tegorocznych maturzystów.

1. Postępy w nauce i zachowaniu.
2. W klasach IV T4 omówienie organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2014.
3. Omówienie problemów wychowawczych.
4. Indywidualne rozmowy z rodzicami.

6 02.04.2014 r.
środa
1. Postępy w nauce i zachowaniu.
2. Omówienie organizacji zajęć szkolnych w miesiącach maj i czerwiec 2014r.
3. Omówienie problemów wychowawczych.
4. Indywidualne rozmowy z rodzicami.

Spotkania z rodzicami tegorocznych maturzystów.

1. Propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów w klasach IV.
2. Wnioski do dalszej pracy.
3. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

7 03.06.2014 r. wtorek 1. Propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów w klasach I, II i III.
2. Wnioski do dalszej pracy.
3. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze.