SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Wolni od stresu

Dnia 26.05.2011 r. w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance odbył się dzień „Wolni od stresu”. Zostały zorganizowane warsztaty na temat stresu, które prowadziła Pani pedagog – Alicja Wicher.
Na ten dzień zmienił się także wystrój szkoły, na każdych drzwiach zostały umieszczone informacje jak radzić sobie ze stresem a także porady dotyczące stresu.
Każda klasa miała przebrać się na zielono, bo jak wiemy kolor zielony uspokaja. W tym dniu uczniowie zwolnieni byli z wszelkich form sprawdzania wiedzy (kartkówek, odpowiedzi ustnych).
Naszą szkołę odwiedziły nawet media lokalne. Dla potwierdzenia przez nas podjętych działań przesłaliśmy prezentację multimedialną do Starostwa Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Komisja wyłoniła naszą prezentację jako najlepszą, na równi z LO w Czarnkowie. W nagrodę  dnia 17 czerwca b.r. w naszej szkole zawita Teatr „Kurtyna” z Krakowa z przedstawieniem pt. „Gniew”.
Organizatorami imprezy były: Pani Prof. Justyna Witkowska i Pani Alicja Wicher. Pomoc w zorganizowaniu imprezy: Kinga Woroniecka, Paulina Zarzycka, Tomasz Hyży, Piotr Burzyński. Przygotowanie prezentacji: Mateusz Pownug i Bartosz Francuzik.
Imprezę możemy zaliczyć do udanych! Gratulujemy!

Społeczność Uczniowska.