SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Wycieczka do Poznania luty 2012

Zespół Szkól Technicznych w Trzciance bierze udział w projekcie unijnym„ Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych- kompleksowy program rozwojowy dla Technikum w ZST w Trzciance i Technikum ZSP w Trzciance „w ramach Działania 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego.

W dniu 2 lutego 2012 r.  uczniowie klas trzecich technikum  ZST w Trzciance wzięli udział w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów produkcyjnych  w Poznaniu, w ramach projektu unijnego „Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych- kompleksowy program rozwojowy dla Technikum w ZST w Trzciance i Technikum ZSP w Trzciance „w ramach Działania 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Beneficjentami projektu są uczniowie czterech klas trzecich  uczących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa,  technik informatyk,  technik geodezji i architektury krajobrazu. Łącznie w ZST objętych projektem jest 78 uczniów.
Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koordynatorem projektu z ramienia ZST jest pani Alicja Wicher, a wycieczki zorganizowały panie Angelika Jaworska i Grażyna Kowalska.
Głównym celem  projektu jest dobre przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do podjęcia pracy, podniesienie świadomości  uczniów z korzyści płynących z kształcenia zawodowego, wykształcenie  dodatkowych  kompetencji, zwiększenie  zainteresowania lokalnych pracodawców zatrudnianiem wykwalifikowanej siły roboczej.
Były to wycieczki, autokarowe, jednodniowe. Zgodnie z harmonogramem  wyjazd nastąpił o godzinie 7:30 z placu warsztatów ZST w Trzciance.  Po przemierzeniu ok. 110 km ich uczestnicy dotarli do Poznania, który stanowił cel podróży. Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli ZST i pracowników zwiedzanych zakładów zapoznali się z procesem produkcji piwa w zakładzie Lech – Browar Poznań,  z procesem technologicznym wytwarzania pojazdów samochodowych w zakładzie Volkswagen Poznań  oraz z działalnością naukową, dydaktyczną i społeczną  Ogrodu – Botanicznego w Poznaniu placówki naukowo – edukacyjnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
O godz. 15.00 uczestnicy wycieczki  zjedli obiad  w barzeMcDonald’s.  Dodatkową atrakcją wycieczki było zwiedzanie i zapoznanie się z funkcjonowaniem dużego centrum handlowego w Poznaniu „Galeria Malta”. Bogatsi w wiedzę praktyczną, pełni wrażeń i bardzo zadowoleni z wyjazdu  uczestnicy wycieczek o godz. 19:30 dotarli do Trzcianki.