SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Nasze projekty

Pracownie Kształtowania Kompetencji

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią  niepubliczną, z szesnastoletnią tradycją, kształcącą obecnie na kierunkach Zarządzanie i Administracja. Swoją działalnością uczelnia przyczynia się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej i prawno–administracyjnej. Uczelnia kształci w zakresie studiów licencjackich i studiów podyplomowych. Celem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile jest utrzymanie wysokiej pozycji wśród krajowych uczelni o podobnym profilu kształcenia, poprzez stałe podwyższanie standardów nauczania, a także poprawę sprawności funkcjonowania uczelni, przy współpracy środowiska akademickiego z partnerami biznesowymi.

Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Biznesu w Pile opiera się także na współpracy z ośrodkami akademickimi za granicą: z Wyższą Szkołą Administracji w Wiesbaden – Wydział w Kassel, a także z Wyższą Szkołą Policji w Hamburgu. Współpraca ta obejmuje następujące obszary: wymianę kadry dydaktycznej, studentów, wspólne projekty badawcze, organizowanie konferencji, a także wspólne prezentacje dorobku naukowego.

Ponadto Wyższa Szkoła Biznesu w Pile może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomyślna realizacja projektów unijnych skłania Wyższą Szkołę Biznesu do ciągłego rozwoju i podejmowania kolejnych przedsięwzięć w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyznacznikiem starań Wyższej Szkoły Biznesu w Pile o wysoki poziom nauczania, a także zapewnienie komfortowych warunków studiowania są wyróżnienia, jakie otrzymała uczelnia w 2011 roku. Została ona wyróżniona Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Edukacji” (po raz czwarty), a także  otrzymała Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” (po raz siódmy).

Strona projektu: www.pracownietrzcianka.pl
Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.