SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

1 września 2014 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15. Był to szczególnie ważny dzień dla rozpoczynających naukę w ZST uczniów klas pierwszych, których było w tym roku 84. Rozpoczęli naukę w pięciu zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik spedytor, technik budownictwa i technik architektury krajobrazu. Podczas uroczystości nie zapomniano o przypadającej w tym dniu 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i o uczczeniu minutą ciszy pamięci jej ofiar. Oprócz uroczystości oficjalnej odbyły się spotkania z wychowawcami klas, były koleżeńskie rozmowy, wakacyjne wspomnienia i wiele radości i uśmiechów. Nie zabrakło też życzeń by rozpoczynający się rok szkolny przyniósł zarówno uczniom, jak i ich rodzicom i nauczycielom wiele satysfakcji i spełnienia zawodowych planów i ambicji. Powodzenia!