SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Kalendarz roku szkolnego 2021-2022

LiczbaZajęciaData
1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna.23 – 31 grudnia 2021r.
3. Ferie zimowe.17 – 30  stycznia 2022r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna.14 – 19 kwietnia 2022r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV
technikum.
29 kwietnia 2022r.
6.Egzamin maturalny w sesji
wiosennej:
– część ustna*
– część pisemna
 

18 – 22 maja 2022r.
04 – 23 maja 2022r.

7.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja 1: styczeń – luty 2022
część pisemna
część praktyczna
sesja 2: czerwiec – lipiec 2020
część pisemna
część praktyczna
 

11 stycznia 2022r.
10 stycznia – 06 lutego 2022r.

02 -21 czerwca 2022r.
1 czerwca – 6 lipca 2022r.

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
15 października 2021r.
2 listopada 2021r.
12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
6 maja 2022r.
17
czerwca 2022r.
21 czerwca 2022r.
23 czerwca 2022r.
9. Święto Patrona Szkoły. Dzień Technika.26 kwietnia 2022r.
10. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
24 czerwca 2022r.
11. Ferie letnie.25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.
  • Mogą przystąpić wyłącznie tylko osoby, którym wynik z tej części egzaminu potrzebny jest w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.