SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

LiczbaZajęciaData
1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna.23 – 31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe.4 – 17  stycznia 2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna.1 – 6 kwietnia 2020r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV
technikum.
30 kwietnia 2021r.
6. Egzamin maturalny w sesji
wiosennej:
– część ustna
język polski
języki obce nowożytne
– część pisemna
 

7 – 20 maja 2021r.
7 – 20 maja 2021r.

4 – 20 maja 2021r.

7.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja 1: styczeń – luty 2020
część pisemna
część praktyczna
sesja 2: czerwiec – lipiec 2020
część pisemna
część praktyczna
 

12 stycznia 2021r.
11 stycznia – 19 lutego 2021r.

23 czerwca 2021r.
21 czerwca – 8 lipca 2021r.

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
2 listopada 2020r.
6maja 2021r.

4 czerwca 2021r.
24 czerwca 2021r.
9. Święto Patrona Szkoły. Dzień Technika.27 kwietnia 2021r.
10. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
25 czerwca 2021r.
11. Ferie letnie.26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.