SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO

Dnia 30.12.2016r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance odbył się etap powiatowy MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO.

Cele konkursu:

popularyzacja języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego;

rozwijanie postawy dbałości o kulturę słowa, o piękno i poprawność języka polskiego;

rozbudzenie pasji i nawyków kształtowania aktywności czytelniczej;

rozwijanie zainteresowań i umiejętności polonistycznych;

wspomaganie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego;

zachęcanie uczniów do współzawodnictwa;

kształtowanie wrażliwości humanistycznej, otwartości na potrzeby drugiego człowieka;

pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły;

kształcenie umiejętności argumentacji.

ZST w Trzciance zgodnie z regulaminem reprezentowała drużyna :

Aleksandra Rosiak kl.IV

-Agata Czemko kl.II

-Wiktoria Szypa kl.II.

Drużynowo ZST w Trzciance zdobył III miejsce w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim.

Opiekun Joanna Bajus