SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Młodzieżowa Rada Gminy

15 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowa Rada Gminy Trzcianka . Inauguracyjną sesję II kadencji Młodzieżowej Rady zwołał i uroczyście otworzył Burmistrz Trzcianki Krzysztof Wojciech Jaworski.
Młodzieżowa Rada liczy 15 członków. Jej kadencja będzie trwała 2 lata szkolne od 6 października tj. od dnia wyborów.
Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka otrzymali z rąk Burmistrza zaświadczenie potwierdzające uzyskanie mandatu, podpisane również przez Roberta Matkowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki i złożyli ślubowanie.
W trakcie głosowań wybrano prezydium II kadencji . Przewodniczącym został Aleksander Dubiak z Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, wiceprzewodniczącą została Antonina Biegowska ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku,  funkcję sekretarza powierzono Juliannie Śliwińskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance.

Galeria