SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Aktualności

Absolwenci 2008

25 kwietnia br.  był  dniem zakończenia nauki dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W ZST z tej okazji zorganizowano uroczysty apel w którym udział wzięli m.in. nauczyciele i pracownicy ZST z Panem Dyrektorem na czele,  rodzice i oczywiście sami absolwenci.


Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przywitaniu przez prowadzących apel, obecni obejrzeli nie pozbawiony humoru spektakl teatralny pod wymownym tytułem „Kopciuszek„. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Robert Ziółkowski. Dokonał on także wręczenia listów pochwalnych, nagród książkowych i świadectw ukończenia szkoły wyróżniającym się absolwentom. Wyróżnieni zgodnie z wieloletnią tradycją dokonali wpisu w Złotej Księdze szkoły.
Wyróżnienia i nagrody rzeczowe otrzymali w tym roku również najlepsi sportowcy, a była ich tym razem grupa wyjątkowo liczna. Wręczenia nagród dokonali nauczyciele wychowania fizycznego: Piotr Kazirodek i Krzysztof Kottas.
Kierownik warsztatów szkolnych Zenon Zając wyróżnił i nagrodził uczniów, którzy podczas swojej edukacji w ZST wyróżnili się wzorową pracą na warsztatach.
Wielu tegorocznych absolwentów aktywnie pracowało w różnego rodzaju formach aktywności jak np. w samorządzie uczniowskim. Tego dnia zostali wyróżnieni, a wyróżnienia wręczały panie: Aneta Jastrzębska-Demczar – wicedyrektor ZST, Joanna Sas – opiekun samorządu szkolnego i Monika Czerwonka – nauczyciel języka polskiego.
Po raz pierwszy nadano także tytuł Prymusa Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance. Ten zaszczytny tytuł zdobył uczeń klasy IVa – Michał Wiśniewski. Uzyskał on najwyższą średnią spośród absolwentów na świadectwie ukończenia szkoły. Oprócz dyplomu otrzymał nagrody rzeczowe.
Nie obyło się bez podziękowań dla rodziców, podziękowań dla kończących pracę w Radzie Rodziców, a także podziękowań dla nauczycieli i wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Nie obyło się bez łez i wzruszeń. W końcu fajnie było chodzić do tej szkoły…

Wszystkim naszym Absolwentom życzymy jak najlepszych wyników na maturze i egzaminach zawodowych oraz szczęścia w dalszym, dorosłym już życiu…