SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Akcja Pamiętamy 2020

znocze na grobie

Wiara w nieśmiertelność pozazmysłowej cząstki człowieka wydaje się być uniwersalna na przestrzeni dziejów. Jak długo pamiętamy naszych bliskich zmarłych, tak długo żyją w naszych sercach.  Społeczność Zespołu Szkół Technicznych z inicjatywy Dariusza Kolonisty-Kujawskiego czci pamięć wychowawców, nauczycieli, pracowników ZST, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca. Światełko zniczy zapalone na ich grobach, to nie tylko widoczny znak pamięci, ale również promień nadziei, wiary w życie wieczne.

Świadomość przemijania nie musi być bolesna. Może dać radość i spokój, że mamy jeszcze czas na dopełnienie życia wartościami dla nas cennymi. Mamy czas na działanie, tworzenie, doskonalenie się, na dobro i miłość. Niech dopełnieniem naszych rozwiązań będą słowa ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”.

Renata Wypusz

Aktualizacja nr 19

Aktualizacja nr.19  19-10-2020

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń – luty 2021”. Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22 _ dokumentacja
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08
Termin egzaminu pisemnego wersja (E) 12 stycznia 2021

WAŻNE!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28 dnia 11-01-2021 godz. 09:00 i 13:00
E-14 dnia 13 -01-2021 godz. 12:00
Kwalifikacje dwuliterowe – EE-08 dnia 21-01-2011 godz.  17:00
* test na komputerze

Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka /start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariacie szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Dzień budowlańca

Dzień budowlańca

W dniu 5 października na terenie boiska szkolnego nauczyciele przedmiotów zawodowych pani Janina Domańska i pani Renata Kowalczyk wraz z samorządem uczniowskim pod opieką pani Joanny Rybarczyk zorganizowali „dzień budowlańca”.

 

Uwaga 3

UWAGA

UWAGA! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że część pisemna egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 (PP 2012)  <kwalifikacje jednoliterowe> może zostać przeprowadzona tylko w formie drukowanych arkuszy.

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja nr 18

Aktualizacja

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń – luty 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08

Termin egzaminu pisemnego wersja (E)
12 stycznia 2021

WAŻNE!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28 dnia 11-01-2021
E-14 dnia 13 -01-2021

* test na komputerze

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy lub sekretariat szkoły

Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Od tego dnia nauka w szkole odbywać się będzie w trybie stacjonarnym. Klasy pierwsze spotykają się o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej ZST. Klasy drugie, trzecie i czwarte spotykają się o godz. 9:00 od razu z wychowawcami w salach lekcyjnych wg porządku:

Aktualizacja nr 18 24-08-2020

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń – luty 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*

Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08

Termin składania deklaracji
Dla kwalifikacji  „jednoliterowych” do 11-09-2020
Dla kwalifikacji  „dwuliterowych” do 15-09-2020
Tylko w sekretariacie szkoły

WAŻNE!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe – B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28, E-14

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego:
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Szkoła Pamięta

Dnia 25 października b.r. uczniowie klasy 3b odwiedzili lokalne miejsca pamięci i zgłębili ich historię. Przewodnikiem po Trzciance był nasz uczeń Jakub, który opisywał kolejne ważne dla nas miejsca. Wycieczka rozpoczęła się od zapalenia znicza pod pomnikiem Niepodległości. Później odwiedziliśmy pomnik Budowniczych Miasta „Kamień”, Pomnik Jana Pawła II,  Krzyż na rondzie i cmentarz z XIX wieku przy Kościele Matki Bożej Saletyńskiej. W drodze powrotnej do szkoły odwiedziliśmy muzeum i obejrzeliśmy makietę Placu Pocztowego ze starymi kamieniczkami i kościołem ewangelickim.
Wycieczka odbyła się w ramach akcji MEN „Szkoła Pamięta”.
Opiekunem wycieczki była pani Aneta Jastrzębska – Demczar

A. J. – D.