SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła branżowa I-go stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Szkoła zawodowa kształci robotników wykwalifikowanych, pracujących głównie na stanowiskach obsługowo – naprawczych. Dzięki nowemu programowi nauczania proces dydaktyczny nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. ZST ma bogate tradycje w nauczaniu tego zawodu. Przez wiele lat była to wyłącznie szkoła samochodowa, stąd pochodzi jej potoczna nazwa – „Samochodówka”. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
  • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
  • stacjach diagnostyki pojazdów;
  • zajezdniach i bazach transportowych;
  • firmach przewozowych i kurierskich;
  • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
  • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata. W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru). Uczniowie zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi: rysunku zawodowego, technicznego, technologii mechanicznej, budowy pojazdów, wyposażenia elektrycznego pojazdów, obsługi i naprawy pojazdów, podstaw użytkowania komputera, przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II-go stopnia.