SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik informatyk

Technik informatyk będzie przygotowany m.in. do: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Zawód technik informatyk staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zainteresowań, projektowania i zakładania baz danych, przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy. Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością (tzn. że można go wykonywać wszędzie tam gdzie wprowadzona jest informatyzacja). Absolwenci są fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach administratorów sieci i systemów serwerowych, operatorów baz danych, administratorów serwisów internetowych, grafików komputerowych, serwisantów sprzętu komputerowego. W ramach specjalizacji przygotowywani są do prowadzenia własnej firmy.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
  • firmach montujących i sprzedających komputery;
  • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy informatyczne;
  • firmach świadczących usługi informatyczne w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych;
  • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
  • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne;
  • przedsiębiorstwach tworzących projekty przy pomocy programów komputerowych typu CAD;
  • centrach obliczeniowych;
  • firmach montujących i naprawiających komputery i urządzenia peryferyjne.

W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zapoznają się m. in. z: systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, oprogramowaniem biurowym, programowaniem strukturalnym i obiektowym, urządzeniami techniki komputerowej, multimediami i grafiką komputerową. Realizowane jest kształcenie w systemie modułowym.