SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik spedytor

Organizuje transport samochodowy, kolejowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Kształcenie w zawodzie technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami gospodarki i rynku pracy. Zło-żony charakter procesów i usług transportowo – spedycyjnych wymaga opanowania określonego zakresu wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej. Technik spedytor uczestniczy we wszystkich etapach procesu transportowo-spedycyjnego. W procesach spedycji i transportu stosuje się różne technologie i algorytmy związane z przemieszczaniem przesyłek i realizacją usług spedycyjnych, takich jak: planowanie i organizacja przewozu ładunków różnymi środkami transportowymi. Zakres zadań zawodowych technika spedytora jest odmienny w dużych przedsiębiorstwach spedycyjnych i w małych zakładach transportowych. Wspólną cechą tych zadań jest znajomość teoretycznych oraz praktycznych podstaw współczesnej spedycji.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 4 tygodnie (w klasie trzeciej). Absolwenci technikum otrzymują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie, uzyskują dyplom technika po zdaniu egzaminów zawodowych.

Absolwent ma szansę zatrudnienia jako:

  • spedytor krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, pojazdowy,
  • sprzedawca usług spedycyjnych,
  • referent spedycyjny,
  • kierownik punktu ładunkowego,
  • dyspozytor ładunkowy,
  • organizator przewozów,
  • taksator,
  • specjalista ekspedytor,
  • nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie poznają m. in. zagadnienia związane z: podstawami spedycji i transportu, środkami transportu, podstawami prawa transportowego, rachunkowością, ubezpieczeniem ładunków, technikami informatycznymi w rachunkowości, marketingiem i sztuką negocjacji w spedycji, zarządzaniem działalnością spedycyjną, logistyką, technikami biurowymi i statystyką.