SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Ślusarz

Branżowa szkoła I-go stopnia

Absolwent branżowej szkoły I-go stopnia kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do: wykonywania elementów maszyn i urządzeń, naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń części, konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi obrabiarek.

Ślusarz to rzemieślnik, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu.  Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach. Do jego podstawowych czynności należy cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania. Wytwarza, naprawia i odtwarza wyroby metalowe. Ślusarz dokonuje ręcznej obróbki odlewów, kształtuje pręty, płaskowniki i kształtowniki, wycina uszkodzone elementy i je odtwarza.Zasadniczym wyposażeniem ślusarskiego stanowiska pracy jest stół warsztatowy z imadłem i wiertarką stołową. W zależności od specjalizacji są na nim także inne urządzenia. Potrafi obsługiwać obrabiarki do obróbki metalu. Jest zawodem niezwykle dzisiaj poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • zakładach przemysłu maszynowego,
  • warsztatach samochodowych
  • na budowach
  • firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
  • serwisach naprawy sprzętu domowego,
  • pracowniach ślusarstwa artystycznego,
  • warsztatach mechanicznych,
  • firmach obróbki metali,
  • jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata. W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru). Uczniowie zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi: wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej, wykonywania połączeń materiałów, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II-go stopnia.

ZAWÓD POD PATRONATEM FIRMY COPAL W TRZCIANCE !