SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik elektronik

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych wzrosło za-interesowanie młodzieży elektroniką i możliwościami jej wykorzystania. Nowoczesne technologie komputerowe dają sposobność do tworzenia nowych, bardzo dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych. Zawód daje szerokoprofilowe możliwości dalszego kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku specjalizacji.

Technik elektronik to atrakcyjny zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo-gospodarczej. Ukończenie technikum daje perspektywę wzbogacenia wiedzy z zakresu urządzeń techniki elektronicznej, systemów komputerowych, systemów audio – video, elementów techniki cyfrowej i innych dziedzin techniki związanych z elektroniką, telekomunikacją i informatyką.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
  • firmach montujących i sprzedających komputery;
  • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania elektroniczne i techniki cyfrowej;
  • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy elektroniczne;
  • firmach świadczących usługi w zakresie napraw i obsługi sprzętu elektronicznego;
  • firmach montujących i naprawiających instalacje TV kablowych, systemów monitoringu, systemów nagłaśniania itp.;
  • sklepach i hurtowniach sprzętu elektronicznego;
  • szkolnictwie zawodowym.

W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Uczeń zapozna się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi: podstaw elektrotechniki i elektroniki, komputerowego wspomagania projektowania, układów cyfrowych, układów analogowych, układów mikroprocesorowych, układów automatyki, urządzeń elektronicznych, technologii i materiałów elektronicznych, przyrządów pomiarowych, urządzeń techniki komputerowej.