SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.

Do podstawowych zadań technika architektury krajobrazu należą: planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni, urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu, przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych, wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń, przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych, rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp., opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych, pielęgnowanie parków i starodrzewu, odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.
ZAWÓD DAJE UPRAWNIENIA ROLNICZE !

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych;
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • biurach projektów;
 • laboratoriach firm budowlanych;
 • firmach świadczących usługi w zakresie  projektowania terenów zielonych;
 • nadzorze budowlanym;
 • administracjach budynków;
 • w szkolnictwie zawodowym.

W ramach nauki w ZST planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zapoznają się m. in. z zagadnieniami: ochrony i kształtowania krajobrazu, związanymi z roślinami ozdobnymi, związanymi z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, projektowaniem architektury krajobrazu, eksploatacją maszyn, urządzeń i pojazdów, prowadzeniem działalności gospodarczej