SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓW Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja KONTAKT Numer telefonu 672162468 Ułatwienia do strony WCAG
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Szkoła prowadzona przez POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Technik pojazdów samochodowych

Technicy pojazdów samochodowych stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. ZST ma bogate tradycje w nauczaniu tego zawodu. Przez wiele lat była to wyłącznie szkoła samochodowa, stąd pochodzi jej potoczna nazwa – „Samochodówka”. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

  • salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
  • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
  • stacjach diagnostyki pojazdów;
  • zajezdniach i bazach transportowych;
  • firmach przewozowych i kurierskich;
  • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
  • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach;
  • w szkolnictwie zawodowym.

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W ramach nauki w Z ST planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. W toku nauki uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: podstaw konstrukcji maszyn, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracy, silników pojazdów samochodowych, podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, diagnostyki pojazdów samochodowych, elektrotechniki i elektroniki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym, odbywają też zajęcia praktyczne.